777/12/14 - 777 -5 > 777/12/14 سايت اصلي ايران ارقام

 

سهامداران محترم جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند از لینک های زیر استفاده نمایند:

سایت مدیریت فناوری بورس تهران

سایت کدال

 

ارتباط با امور سهام :

پست الکترونیک stocks@iranargham.com

تلفن              88807826

فاکس             88890089