عابد آفتابی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سوابق تحصیلی

 • دانشجوی DBA (دکتری مدیریت اجرایی ) - سازمان مدیریت صنعتی تهران
 • MBA دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
 • کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی ، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
 • کارشناسی رشته مهندسی شیمی و نفت ، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران

سوابق اجرایی

 • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات هدی ارقام 1392 تا کنون
 • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت ردان سیستم ( سهامی خاص) 1389 تا 1392
 • مشاور مدیرعامل شرکت سپید ماکیان 1394 تا کنون
 • عضو هیأت مدیره و مشاور سرمایه گذاری شرکت اتیک 1387 تا 1389
 • معاون توسعه و سرمایه گذاری هولدینگ مخابراتی شستا (رایتل) از سال 1385 تا 1389

 

اطلاعات تماس

 • تلفن :88901708
 • ایمیل :a.aftabi@iranargham.com
 • بورس

  قیمت پایانی:2555
  قیمت روز قبل: 2535
  درصد تغییر:3.3
  معاملات: 65762

  محصولات