درباره کارخانه پرند

درباره کارخانه پرند

درباره کارخانه پرند

از سال 1386 با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، توليد خودپرداز های بانكي آغــاز و محور توليــدات شرکت ایران ارقام شد. با توجه به گسترش روز افزون توليدات، کارخانه شركت ایران در شهرك صنعتي پرند احداث و در سال 1389به بهره برداري رسيد تا علاوه بر تنوع بخشيدن به محصولات، كيفيت و كميت توليدات نيز ارتقاء يابد.

البته باید اذعان کرد که واحد توليد ایران ارقام از سال 1374 با مونتاژ رايانه هاي شخصي در ايران ارقام شكل گرفت و به دنبال قرارداد ها و سفارشات بزرگ، اقدام به توليد اقلامي چون MB ، مانيتور، كيبورد و كيس در سطح CKD نمود. از سال 1387 نیز تولید صندوق فروشگاهي شروع شده و در سبد محصولات شرکت قرار گرفته  است.