صندوق های فروشگاهی

صندوق های فروشگاهی

صندوق های فروشگاهی

 سیستم حسابداری فروش کامپیوتری هستند که با استفاده از نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی و در مدل های مختلف عرضه می شوند. ثبت اطلاعات خرید و فروش روزانه، مدیریت هزینه ها و موجودی کالا و همچنین صدور الکترونیکی فاکتور فروش از اصلی ترین وظایف صندوق های فروشگاهی به شمار می آیند. صندوق های فروشگاهی ایران ارقام متناسب با نیاز صاحبان مشاغل ایران طراحی و بومی سازی شده و وجود دفاتر خدمات پشتیبانی شرکت ایران ارقام در سرار کشور، امکان پشتیبانی سریع و باکیفیت را براي کليه مشاغل فراهم می سازد. سهولت استفاده از صندوق های فروشگاهی از یک سمت و تنوع این پایانه های فروش از سمت دیگر موجب عدم وابستگی صنفی و افزایش نیاز به این سیستم های حسابداری فروش کامپیوتری شده است. امروزه حتی فروشگاههای کوچک محلی نیز جهت افزایش سرعت و دقت مشتاق به استفاده از صندوق های فروشگاهی هستند.