فرم ارائه شکایت

فرم ارائه شکایت

فرم ارائه شکایت

مشتري گرامی :
با سلام
احتراما ضمن دلجویی از سرکارعالی/جنابعالی بابت شکایت پیش آمده، تقاضا دارد، متن شکایت خود، دلیل آن و راهکار جبرانی
پیشنهادي را مرقوم بفرمایید.
این اطمینان داده می شود، به خواسته شما، در اسرع وقت رسیدگی شده و نتیجه آن در هر مرحله به اطلاع شما خواهد رسید.
همچنین در تمام فرایند رسیدگی به شکایت، هویت شاکی، تا آخر محرمانه باقی خواهد ماند.
با تشکر