امور سهام

امور سهام

امور سهام

 

سهامداران محترم جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند از لینک های زیر استفاده نمایند:

سایت مدیریت فناوری بورس تهران

سایت کدال

 

ارتباط با امور سهام :

پست الکترونیک stocks@iranargham.com

تلفن              41875000 021 - داخلی 1412