مناقصه و مزایده و فراخوان

مناقصه و مزایده و فراخوان

ردیف موضوع شماره نوع تاریخ انتشار مهلت دریافت اسناد جزئیات
1 شناسایی پیمانکار در حوزه تامين قطعات یدکی دستگاه های خودپرداز و کیوسک های غیر نقدی 1403-01 فراخوان 1403/02/12 1403/02/24 مشاهده
2 شناسایی پیمانکار در حوزه تامين قطعات و ملزومات زیر ساخت شبکه اکتیو، امنیت شبکه و دوربین‌های نظارتی 1403-02 فراخوان 1403/02/12 1403/02/24 مشاهده
3 شناسایی پیمانکار در حوزه تامين قطعات و ملزومات زیر ساخت شبکه پسیو و مرکز داده 1403-03 فراخوان 1403/02/12 1403/02/24 مشاهده
4 مزایده عمومی قطعات مازاد 1403-04 مزایده 1403/02/22 1403/03/01 مشاهده
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.