کورش منتظری

مدیران

کورش منتظری

کورش منتظری

"معرفی کوتاه دکتر کورش منتظری "

  • مشخصات فردی و تحصیلی

متولد ۱۳۵۵ تهران – متأهل

کارشناسی الکترونیک

کارشناسی ارشد مخابرات از دانشگاه فنی آلمان

دکتری مدیریت بازرگانیPhD دانشگاه تهران

  • عضویت رسمی در انجمن ها، کمیته های علمی و تشکلهای حرفه ای

عضو نظام مهندسی برق

  • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اراک

 تدریس در دانشگاه آزاد اراک (دانشکده مخابرات)

  • دوره های حرفه ای

CCIE# Routing & Switching

CCIE Service Provider

CCIE VOICE

All certificates have gotten from Canada

3G ,Mobile Network from Cambridge

LTE-A :Architecture-Air Interface-initial Procedures-Defining EPS Bearers-Utilizing EPS Bearers-Mobility- VoLTE-security

  • مشاوره، خدمات مدیریت

مشاور وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات

مشاور سازمان تنظیم مقررات مشاور در بحث امنیت شبکه

مشاور مخابرات ایران در ضمینه تجمیع شبکه انتقال و NGN

مشاور استانداری تهران

مشاور اتاق بازرگانی ایران مشاور مدیر عامل مخابرات استان مازندران در ضمینه دیتا و شبکه های انتقال

مشاور وزیر صمت، ساماندهی واردات تجهیزات

مشاور مدیریت فرودگاه مهرآباد

مشاور ۱۲ ISDP در کشور

  • مدیریت عامل و عضویت در هیات مدیره

عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات کوه نور NGN

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت فن آوا موج

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ایران ارقام