آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده منتشر گردید

اخبار و مقالات

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده منتشر گردید

آگهی دعوت به مجمع عمومی مجمع عمومی فوق العاده در روزنامه رسمی این شرکت، دنیای اقتصاد، منتشر گردید.
آگهی دعوت به مجمع عمومی مجمع عمومی فوق العاده در خصوص خروج شرکت از ماده 141 قانون تجارت در روزنامه دنیای اقتصاد، منتشر گردید.
 
نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید

افزودن نظر جدید