اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع نوبت دوم منتشر شد

اخبار و مقالات

اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع نوبت دوم منتشر شد

اصلاحیه آگهی مجمع عمومی فوق العاده منتشر شد.

عطف به آگهی منتشره قبلی اصلاحیه ای در این خصوص در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد.

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید

افزودن نظر جدید