مجمع عمومی فوق العاده ایران ارقام یک شنبه 18 آذر ماه برگزار می شود.

اخبار و مقالات

مجمع عمومی فوق العاده ایران ارقام یک شنبه 18 آذر ماه برگزار می شود.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده ایران ارقام

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده ایران ارقام

مجمع عمومی فوق العاده ایران ارقام یک شنبه 18 آذر ماه برگزار می شود.

متن آگهی :

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ایران ارقام (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 09:30 صبح روز یک شنبه مورخ 18/09/1397 در محل هتل سیمرغ به آدرس تهران، خيابان وليعصر، قبل از پارک ساعی،  نبش كوچه دلبسته،  شماره 2141 تشکیل می­گردد با دردست داشتن کارت شناسایی معتبر و معرفی نامه رسمی حضور به عمل رسانند.

دستور جلسه :

1- انطباق اساسنامه شرکت با  اساسنامه نمونه مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

2- ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.

هيئت مديره شركت ایران ارقام (سهامي عام)   

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید

افزودن نظر جدید