آگهی دعوت به مجامع عمومی ایران ارقام نوبت دوم منتشر شد

اخبار و مقالات

آگهی دعوت به مجامع عمومی ایران ارقام نوبت دوم منتشر شد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و همچنین مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده منتشر گردید.

آگهی دعوت به مجامع عمومی ایران ارقام برای نوبت دوم منتشر شد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و همچنین مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در روزنامه رسمی این شرکت، دنیای اقتصاد، منتشر گردید.

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید

افزودن نظر جدید