سامانه های هوش تجاری (BI) بانکی

سامانه های هوش تجاری (BI) بانکی

سامانه های هوش تجاری (BI) بانکی

 

سامانه هوش تجاری بانکی ایران ارقام مجموعه ای از  ابزارها، فرآیندها و تکنولوژی هایی است که در تبدیل داده های خام به اطلاعات و استخراج دانش از این اطلاعات به منظور تسهیل و بهینه سازی فرآیند تصمیم گیری دخالت دارد.

مهمترین سامانه های هوش تجاری بانکی ایران ارقام عبارتند از:

 

امکانات:

  • داشبورد مالی
  • داشبورد مدیریتی امور شعب و مشتریان
  • داشبورد سپرده و تسهیلات
  • داشبورد بانکداری الکترونیک و کارت
  • سامانه رفتارشناسی مشتریان(KYC)
  • سامانه کشف تقلب(در دست تولید)
  • سامانه مدیریت ریسک
  • سامانه مبارزه با پولشویی(در دست تولید)
  • سامانه مدیریت دارایی ها و بدهی ها