نظرسنجی

تماس با ما

فرم رضایت سنجی مشتریان


مشتري گرامی :

با سلام

احتراما در جهت تامین خواسته هاي شما فرم زیر تقدیم میگردد. خواهشمند است نظرات ارزشمند وسازنده خود را در موارد زیر درج نموده

وشرکت ما را در اجراي سیاست بهبود مستمر یاري فرمائید. لطفا امتیاز هرمورد را در مقابل آن درج نمائید

ودر صورت تخصیص امتیاز کمتر از 3 ، دلیل آنرا در قسمت توضیحات ذکر نمائید.

با تشکر